Instruccións ABAU 2017. Prueba de acceso a la universidad.

ABAU en Galicia. Resolución 21 febreiro pola que se dictan instruccións.

MATERIAS OBXECTO DE AVALIACIÓN

1.    As probas versarán sobre as materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre amateria de Lingua Galega e Literatura, todas elas correspondentes ao segundo curso de bacharelato:

Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

Modalidade de  Ciencias

Modalida de Artes

Itinerario Humanidades

Itinerario Ciencias Sociais

Lingua Galega e LiteraturaII

Lingua Galega e LiteraturaII

Lingua Galega e LiteraturaII

Lingua Galega e LiteraturaII

Lingua Española e LiteraturaII

Lingua Española  e LiteraturaII

Lingua Española e LiteraturaII

Lingua Española  e LiteraturaII

Primeira Lingua EstranxeiraII

Primeira Lingua EstranxeiraII

Primeira Lingua EstranxeiraII

Primeira Lingua EstranxeiraII

Historia de España

Historia de España

Historia de España

Historia de España

LatínII

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias SociaisII

MatemáticasII

Fundamentos da Arte II

2.  O alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elexir entre as materias de opción do bloque de troncais de segundo curso e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba:

Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

Modalidade de Ciencias

Modalida de Artes

Itinerario Humanidades

Itinerario Ciencias Sociais

Economía da Empresa

Economía da Empresa

Bioloxía

Cultura AudiovisualII

GregoII

GregoII

Debuxo TécnicoII

Artes Escénicas

Historia da Arte

Historia da Arte

Física

Deseño

Historia da Filosofía

Historia da Filosofía

Xeoloxía

 

Xeografía

Xeografía

Química

 

 

MatemáticasII

MatemáticasII

LatínII

MatemáticasII

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias SociaisII

LatínII

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias SociaisII

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias SociaisII

Fundamentos da Arte II

Fundamentos da Arte II

Fundamentos da Arte II

LatínII

Fuente: Xunta de Galicia

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.