PROTOCOLO XERAL PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO E CIBERACOSO ESCOLAR, ACTUALIZADO, ASÍ COMO O PROCEDEMENTO CORRECTOR DE CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA

Esta ferramenta consta dunhas orientacións que pretenden dar resposta ás cuestións máis frecuentes que se formulan os centros cando se enfrontan a unha situación na que aparecen condutas contrarias ás normas de convivencia, e uns modelos normalizados que recollen o procedemento que cómpre seguir para a súa tramitación. Acompáñanse estes dous documentos cun mapa gráfico que ilustra todo o proceso.

Asimesmo a Consellería, pon a disposición dos centros educativos unha versión actualizada do protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar. Tanto o documento como os anexos que o acompañan, pretenden facilitar e axilizar a súa posta en práctica, recollendo estratexias de prevención e de actuación.

Finalmente recollemos a lexislación relativa a: Lei de convivencia e participación da comunidade educativa

 

DOCUMENTOS:

  • Procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia (actualizados)

Procedemento corrector - MAPA (PDF)

Procedemento corrector: modelos normalizados (PDF)

Procedemento corrector: modelos normalizados (doc)

Procedemento corrector: ORIENTACIÓNS (PDF)

 

Protocolo do Acoso e Ciberacoso (PDF)

Protocolo do acoso e ciberacoso escolar (doc)

 

 

LEXISLACIÓN:

Lei de convivencia e participación da comunidade educativa

 

Decreto que desenvolve a lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.